Stručna konferencija Računalne igre 2018
Dobro došli
Upute za sudionike

Upute za sudionike

Računalne igre 2018

Datum

19.9.2018.
(početak u 9 sati)

Lokacija

Fakultet organizacije i informatike
Pavlinska 2
42000 Varaždin
(dvorana br. 7, prizemlje)

Rok za dostavu radova / registraciju

10.7.2018.
10.8.2018.

Kotizacija (naknada za sudjelovanje s ili bez rada)

Besplatno


Poštovani sudionici,

U sklopu konferencije CECIIS koja se ove godine 29. puta održava na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, kao popratni događaj, održat će se stručna konferencija Računalne igre 2018. Cilj ove konferencije je pružiti profesionalcima, studentima i drugim zainteresiranim dionicima, mjesto na kojem mogu prezentirati svoja stručna i razvojna postignuća. Važnost računalnih igara i razvoj tehnologije koja predstavlja osnovu napretka ove vrste igara je u stalnom porastu. Područja u kojima se računalne igre mogu koristiti su mnoga: obrazovanje, komuniciranje, suradnja, zabava itd. Ova konferencija uključuje sljedeće teme od posebnog interesa (stručna/profesionalna domena):

●   tehnologije za razvoj računalnih igara
●   računalne igre kao alat u raznim stručnim područjima
●   umjetna inteligencija u računalnim igrama
●   strojno učenje u računalnim igrama
●   grafičko oblikovanje (dizajn) i korisnička sučelja u računalnim igrama
●   računalne igra i korisničko iskustvo
●   kognitivni utjecaji računalnih igara
●   društveni aspekti i utjecaji računalnih igara
●   mogućnosti korištenja podataka iz računalnih igara
●   računalne igre u obrazovanju
●   vrste računalnih igara
●   uporaba računalnih igara
●   računalne igre kao virtualna stvarnost
●   računalne igre u svakodnevnom životu

U okviru skupa bit će održana pozvana predavanja, okrugli stolovi i demonstracije izrade računalnih igara. Svi sudionici koji to žele mogu prijaviti i vlastiti stručni rad (na hrvatskom jeziku) u opsegu od 2-7 stranica. Predložak rada možete preuzeti ovdje.

Prijave radova, prijave za sudjelovanje, kao i sva ostala pitanja možete uputiti na e-mail adresu racunalne-igre@foi.hr.

U slučaju prijave samo za sudjelovanje, bez rada, u e-mail poruci prijave potrebno je navesti sljedeće:

●   Ime i prezime
●   Instituciju/poduzeće
●   Kontakt e-mail
●   Kontakt telefon

Uz navedeno, u slučaju prijave za sudjelovanje s radom, potrebno je navesti i:

●   Naslov rada
●   Autore rada
●   Dokument s radom u prilogu e-mail poruke

Svi primljeni radovi bit će recenzirani i objavljeni u zborniku radova konferencije. Zbornik radova bit će dostavljen svim sudionicima. Kotizacije se neće naplaćivati tj. sudjelovanje na konferenciji s ili bez rada je besplatno. Sve daljnje informacije, kao i raspored, bit će objavljene na web stranicama i poslane svim prijavljenim sudionicima.

Rok za dostavu radova je 10.07.2018. 10.8.2018.Organizatori i suorganizatori konferencije


                                                                                       

               

       

Organizatori i suorganizatori konferencije


Odbori

Konferencijski odbori

Programski odbor

doc. dr. sc. Mario Konecki - predsjednik
Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Damir Boras, rektor
Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica
Sveučilište u Rijeci

prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, rektor
Sveučilište u Splitu

prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor
Sveučilište u Osijeku

prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica
Sveučilište u Zadru

prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor
Sveučilište u Dubrovniku

prof. dr. sc. Alfio Barbieri, rektor
Sveučilište u Puli

prof. dr. sc. Marin Milković, rektor
Sveučilište Sjever

prof. dr. sc. Ivanka Stričević, prorektorica
Sveučilište u Zadru

prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan
Sveučilište u Osijeku

prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, dekan
Veleučilište Vern

izv. prof. art. Davor Švaić, prodekan
Sveučilište u Zagrebu

doc. dr. sc. Ante Bilić-Prcić, prodekan
Sveučilište u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
Sveučilište u Rijeci

izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković
Sveučilište u Puli

doc. dr. sc. Časlav Livada
Sveučilište u Osijeku

prof. dr. sc. Marijan Cingula
Sveučilište u Zagrebu

doc. dr. sc. Tin Turković
Sveučilište u Zagrebu

dr. sc. Goran Đambić
Algebra

dr. sc. Mladen Konecki
Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin
Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Mirko Čubrilo
Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Mirko Maleković
Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Alen Lovrenčić
Sveučilište u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Markus Schatten
Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Danijel Radošević
Sveučilište u Zagrebu

doc. dr. sc. Zlatko Stapić
Sveučilište u Zagrebu

Organizacijski odbor

izv. prof. dr. sc. Markus Schatten - predsjednik
Sveučilište u Zagrebu

doc. dr. sc. Mario Konecki
Sveučilište u Zagrebu

doc. dr. sc. Igor Pihir
Sveučilište u Zagrebu

Luka Milić, mag. ing. comp.
Sveučilište u Zagrebu

doc. dr. sc. Irena Kedmenec
Sveučilište u Zagrebu

dr. sc. Zrinka Puharić, dekanica
Veleučilište u Bjelovaru

mr. sc. Tatjana Badrov, prodekanica
Veleučilište u Bjelovaru

Zoran Vrhovski, mag. ing. el. techn. inf., prodekan
Veleučilište u Bjelovaru

dr. sc. Alan Mutka
Veleučilište u Bjelovaru

doc. dr. sc. Tin Turković
Sveučilište u Zagrebu

doc. dr. sc. Sanja Ćurković
Sveučilište u Zagrebu

Damir Vučić, prof.
Sveučilište u Zagrebu

doc. dr. sc. Dijana Oreški
Sveučilište u Zagrebu

doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac
Sveučilište u Zagrebu

doc. dr. sc. Nikola Ivković
Sveučilište u Zagrebu

doc. dr. sc. Ivan Malbašić
Sveučilište u Zagrebu


Studentski organizacijski odbor

Ivan Kovačević
Sveučilište u Zagrebu

Katarina Dora Kepić
Sveučilište u Zagrebu

Jerry John Antolos
Sveučilište u Zagrebu

Luka Knežević
Sveučilište u Zagrebu

Urednici

doc. dr. sc. Mario Konecki - glavni urednik
Sveučilište u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Markus Schatten
Sveučilište u Zagrebu

dr. sc. Mladen Konecki
Sveučilište u Zagrebu

Sadržaji i program

Sadržaji i program konferencije

Pozvana predavanja stručnjaka iz područja računalne industrije

Okrugli stolovi

Prezentacije projekata iz područja računalnih igara

Prezentacije stručnih radova iz područja računalne industrije

Gosti predavači

Cateia Games
Croteam
Exordium Games
Gamepires
Ironward
Nanobit
                                       


Detaljan program konferencije - dostupan uskoro

Lokacija

Lokacija konferencije

Fakultet organizacije i informatike

Pavlinska 2, 42000 Varaždin
(dvorana br. 7, prizemlje)

Kontakt

Kontakt podaci

Prijave radova, registracije i ostale upite možete uputiti na e-mail adresu racunalne-igre@foi.hr